Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Bolesława Chrobrego 91
tel  : 56 622 83 65
fax : 56 622 83 65
urząd czynny w godzinach 7.30 - 15.30

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku

87-800 Włocławek
ul. Piekarska 16 a
tel  : 54 232 02 34
fax : 54 232 02 34
urząd czynny w godzinach 7.30 - 15.30